Poradnia ORTMED Sp. z o.o. w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Wspólnie przeciwko czerniakowi! Program edukacyjno-profilaktyczny dla mieszkańców województwa łódzkiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji: 01.11.2022 r. do 31.12.2023 r.
Obszar realizacji projektu: Województwo: łódzkie

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu - 592 237,50 zł

Wkład funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania – 501 217,50 zł

Celem szczegółowym jest wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

Celem głównym jest wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom skóry oraz zwiększenie udziału w świadczeniach dermatologicznych u 1200 mieszkańców województwa łódzkiego, co przyczyni się do utrzymania i przedłużenia aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, w tym osób powyżej 50 r.ż. (50% uczestników), które są szczególnie narażone na rezygnację z aktywności zawodowej z przyczyn zdrowotnych z uwagi na zwiększone narażenie na zachorowanie na nowotwory skóry, współwystępowanie wielu chorób i ich większy wpływ na jakość życia.

Wczesne wykrycie nowotwór przyczyni się do krótszego okresu leczenia oraz krótszej rekonwalescencji. Dzięki programowi zwiększy się liczba mieszkańców posiadających umiejętności i nawyki samobadania.

Projekt obejmuje 5 zadań:

 1. Kampania świadomościowa - radio, media społecznościowe, artykuły, Internet

  Beneficjent w ramach projektu stworzy audycje radiowe oraz artykuły w mediach o charakterze świadomościowym. Audycje radiowe oraz opublikowanie artykułów o charakterze świadomościowym na stronach o tematyce ochrony zdrowia będą miały zasięg lokalny. Audycje odbędą się w łódzkich radiach. Artykuły o charakterze świadomościowym umieszczone zostaną na popularnych i często odwiedzanych stronach www.

 2. Edukacja lekarzy POZ oraz branży beauty i rehabilitantów

  W ramach projektu podniesione zostaną również kompetencje 3 lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, biorących czynny udział w projekcie, a także personelu branży beauty i rehabilitantów (30 osób), dotyczące diagnostyki nowotworów skóry, rozpoznawania podejrzanych zmian o charakterze nowotworowym, także na wczesnym etapie choroby poprzez organizację działań edukacyjnych i warsztatów skierowanych do wymienionych specjalności.

 3. Warsztaty edukacyjne

  Działania edukacyjne skierowane są przede wszystkim do pacjentów w wieku 40-64 lat. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 15 warsztatów po 10 osób każdy, trwających 2 h zegarowe. Podczas warsztatów przekazana zostanie uczestnikom informacja na temat programów zdrowotnych organizowanych w województwie łódzkim, adekwatnych do ich grupy wiekowej, czynników ryzyka i płci, a także na temat systemów opieki zdrowotnej w Polsce, a także zaleceń WHO dotyczących ekspozycji na promieniowanie UV.

 4. Badanie lekarza POZ

  Z badania lekarza POZ uwzględniającego szczegółowe badanie skóry całego ciała skorzysta 490 osób z grupy wiek 18-39 lat charakteryzujących się występowaniem czynników ryzyka tj. duża liczba znamion, jasna karnacja, rude włosy, niebieskie bądź zielone oczy, nowotwory skóry u bliskiej rodziny, obniżona odporność, narażenie na długotrwałe prom słoneczne związane z wykonywaną pracą zawodową, bądź częstymi podróżami do słonecznych krajów. Osoby te mogą skorzystać z programu w formie dłuższej ścieżki, co oznacza, że badanie dermatologiczne jest poprzedzone konsultacją i badaniem lekarza POZ, które określi, czy dalsza diagnostyka jest wymagana.

 5. Konsultacja dermatologiczna wraz z badaniem dermatoskopowym lub wideodermatoskopowym

  Z badania u lekarza dermatologa skorzysta 1200 mieszkańców województwa łódzkiego. Dla 40% uczestników (18-39 lat) konsultacja i badanie dermatologiczne poprzedzone będzie konsultacją i badaniem skóry całego ciała u lekarza POZ, natomiast 60% uczestników (40-64 lata) skorzysta z szybkiej ścieżki, zgłaszając się od razu do realizatora programu i korzystając z badania dermatologicznego. Konsultacje dermatologiczne wraz z badaniem dermatoskopowym /wideodermatoskopowym odbywać się będą w siedzibie Wnioskodawcy w odpowiednio przystosowanych gabinetach, wyposażonych w niezbędny sprzęt. Badanie dermatologiczne będzie obejmować zbadanie wszystkich znamion, a w przypadku wykrycia zmian podejrzanych, dermatolog skieruje uczestnika na dalszą diagnostykę (onkolog /chirurg). Każdy uczestnik zostanie poinstruowany o tym, jak wykonać samobadanie skóry oraz jak ważna jest profilaktyka nowotworów skóry.

Kryteria wyłączenia:

 1. Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowanym nowotworem skóry.
 2. Programem nie mogą być objęte osoby uczestniczące w „Programie ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działania 5.1 Programy profilaktyczne – tj. mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy uczestniczyli w projekcie pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim” realizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (jedynym projekcie realizowanym w ramach tego programu, w którym mogą uczestniczyć również mieszkańcy woj. łódzkiego).
 3. Programem nie mogą być objęte osoby, które w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu, skorzystały z konsultacji dermatologicznej wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 4. Dopuszczalne jest uczestnictwo danej osoby tylko w jednym projekcie w ramach niniejszego programu.

Kontakt

Biuro Projektu:
PORADNIA ORTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wodnika 7; 91-498 Łódź
Telefon: 42 658 29 39

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poradnia ORTMED Sp. z o.o. w Łodzi w ramach realizacji  projektu pn. „Wspólnie przeciwko czerniakowi! Program edukacyjno-profilaktyczny dla mieszkańców województwa łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej stworzyła 4 artykuły o charakterze działań świadomościowych. Autorem artykułów jest lek. Małgorzata Dominiak, specjalista dermatologii i wenerologii.

Artykuły zostały opublikowane 15 razy na stronach:

Zachęcamy do przeczytania artykułów.

Stworzenie artykułu oraz jego publikacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Ortmed 2016 © all rights reserved | Przejdź do polityki prywatności

Realizacja: DamianGuzek.com